Poznato je da se u većini novijih automobila koriste moderna sintetička ulja, ali pored gradacije (5W30, 5W40), bitno je voditi računa i o tačnoj specifikaciji ulja koja su preporučena za određeni motor.

Specifikaciju propisuje proizvođač motora, a proizvođači maziva na pakovanju naznačavaju koje specifikacije ulje zadovoljava, jer uglavnom ulje zadovoljava specifikacije više različitih proizvođača.

Korištenje ispravne specifikacije ulja kod zamjene ili dosipanja ulja je jako važno, jer se na taj način osigurava ispravan rad motora, kako je to predvidio proizvođač, a to je posebno naglašeno kod modernih dizel motora, koji imaju razne sisteme za prečišćavanje izduvnih gasova.

U svom radu, čak i nov motor sagorijeva malu količinu motornog ulja, jer klipni prstenovi nisu u stanju da ga uklone potpuno sa zidova cilindra, pa je zbog toga važno da motorno ulje bude bez sadržaja sumpora, teških metala, pepela, koji se mogu nakupiti na EGR ventilu, DPF-u, katalizatoru itd.

PSA grupa, odnosno Peugeot Citroën je od 2009. godine uvela oznake za motorrna ulja prilagođena za upotrebu u njihovim motorima.

U nastavku slijedi pregled svih oznaka.

PSA motorna ulja

Specifikacija predstavljena 2009. godine, sintetičko ulje sa srednjim sadržajem pepela i sumpora, namijenjena za Euro 4 i 5 dizel motore sa sistemima za prečišćavanje izduvnih gasova. Odgovara ACEA C2 ili C3 standardu uz dodatne PSA zahtjeve, gradacija 5W30.
Specifikacija predstavljena 2009. godine, sa visokim sadržajem pepela, za dizel i benzinske motore bez sistema za prečišćavanje izduvnih gasova. Gradacija 10W40, 5W40, odgovara ACEA A3/B4 standardu uz dodatne PSA zahtjeve.
Mineralno motorno ulje za motore proizvedene prije 1998. godine, odgovara A2/B2 standardu, gradacija 15W40.
Specifikacija predstavljena 2009. godine, sintetičko ulje sa visokim sadržajem pepela, za dizel i benzinske motore bez sistema za prečišćavanje izduvnih gasova. Odgovara ACEA A3/B4 standardu uz dodatne PSA zahtjeve.
Najnovija specifikacija za motore sa sistemima za prečišćavanje izduvnih gasova, sa niskim sadržajem pepela i sumpora, odgovara modernim zahtjevima za termičkom stabilnošću, gradacija 0W30. Namijenjeno za motore sa Ad-Blue sistemom, poboljšanih karakteristika na niskim temperaturama, dizajnirano za uštedu goriva, odgovara C1/C2 standardu, svi automobili sa “BlueHDI” oznakom trebaju koristiti ovo ulje.

Vladimir Grujić