Koliko god da vozite po propisu, nije prijatan osjećaj kada vas policijska patrola zaustavi, jer uvijek brinete šta bi policajac mogao da nađe kao razlog za kaznu.
Svjedoci smo da se kontrole znaju vršiti i u uskim ulicama, bez čunjeva, reflektujućih prsluka, pa kod vozača nastaje sumnja da se ove kontrole sprovode nepropisno.Čini se da policajci nasumično zaustavljaju vozila, a ako niste napravili prekršaj, kao razlog zaustavljanja vam navedu „rutinska kontrola”.U neformalnim razgovorima, pojedinci savjetuju da, ukoliko policajac koji vas zaustavlja nema odgovarajuću opremu ili ako niste napravili prekršaj – ne morate da se zaustavite.Ako proučimo zakonske odredbe, vidjećemo da ovo ipak nije tačno.Problematiku kontrole saobraćaja reguliše Pravilnik o načinu obavljanja poslova kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 122/2011.policija 5Prvo da pogledamo ko može da reguliše saobraćaj – prema članu 3. ovog pravilnika, policajac koji zaustavlja vozilo mora da bude u uniformi, a noću i u uslovima smanjene vidljivosti obavezan je fluorescentni prsluk.U članu 5. se govori i kako policajac može da vrši kontrolu vozača – on to može da čini pješice, na biciklu, motociklu, helikopteru, kako stacionarno tako i u pokretu.To znači da policajac može da vrši kontrolu saobraćaja i bez službenog vozila, ali mora da bude uniformisan.

policija 2Na kojim mjestima policajac može da zaustavi vozilo?

Članom 11. stav 2. propisano je da policijski službenik treba da zaustavi vozilo van kolovoza na najpogodnijem i najbezbjednijem mjestu.Sa stanovišta vozača, to bi značilo da policajac ne može da vas zaustavi na ulici, ako ne postoji mjesto gdje biste se sklonili sa kolovoza.Tu uskače stav 3. ovog pravilnika, koji kaže da je moguće zaustaviti vozilo i na samom kolovozu, ako nema mogućnosti da se zaustavi van puta, pod uslovom da to bude bezbjedno po učesnike u saobraćaju.Ovakva formulacija ostavlja široku mogućnost tumačenja, jer je na policajcu da procijeni koje je bezbjedno mjesto za zaustavljanje. Tako da je ipak moguće da vas zakonski zaustave na bilo kojem mjestu, po sopstvenom nahođenju. Postavljanje čunjeva je navedeno kao obaveza samo kod zaustavljanja na brzim cestama i autoputevima (član 14).

Koji su to razlozi za zaustavljanje vozila?

Član 13, stav 1. navodi da policajac zaustavlja vozilo, nakon što je uočio prekršaj.Iz ovoga možemo zaključiti da policajac ne može da vas zaustavi radi rutinske kontrole.Kao i u prethodnim članovima, i ovdje su u sljedećem stavu ova ovlaštenja znatno proširena. Tako policajac može da zaustavi vozilo “ako su aktivnosti policijskih službenika usmjerene na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela ili prekršaja koje nije moguće uočiti bez zaustavljanja vozila”, a za provođenje ovih mjera dovoljno je i “usmeno naređenje starješine”.Prema tome, policajac ne treba poseban razlog da bi vas zaustavio, već uvijek može da se pozove na to da mu je automobil bio sumnjiv ili da provodi pojačanu kontrolu kontrolu saobraćaja (npr. “akcija na pojas”).Realno gledajući, policija ipak mora da ima ovako široka ovlaštenja za zaustavljanje. Zamislite da neko prijavi krađu automobila, policajac taj auto uoči, ali ne smije da ga zaustavi, jer nema reflektujući prsluk?Prema pomenutom pravilniku, policajci su dužni da se ljubazno ophode prema učesnicima u saobraćaju, sa dužnom pažnjom prema dostojanstvu svakog lica, te da ne drže vozače na kiši, vjetru, niskoj ili visokoj temperaturi itd.Što se tiče obaveze policajca, od njega možete tražiti samo da vam pokaže službenu značku sa brojem i tu se sva prava vozača završavaju. Nigdje u zakonu nije obavezno pokazivanje službenih dokumenata, kao što su radni nalog, dokaz o baždarenju alkometra, dokaz o baždarenju radara i slično.Ukoliko primjetite nepropisno ponašanja policajca i ukoliko smatrate da su povrijeđena vaša prava, možete se žaliti Jedinici za profesionalne standarde MUP-a RS na mail jps@mup.vladars.netOno što je bitno naglasiti je da, čak i ako imate primjedbe na rad policijskog službenika, to vas u postupku ne oslobađa odgovornosti za eventualno počinjeni prekršaj.U svakom slučaju morate da se zaustavite i slušate naređenja policajca, jer u suprotnom rizikujete kaznu, pa čak i hapšenje.Pregled svih kazni u saobraćaju u BiH možete pogledati ovdje.Vladimir Grujić