Kod nas se u saobraćaju svira kada smo ljuti na druge vozače, kada na cesti sretnemo kuma, prijatelja, brata, ali malo ko zna koja je tačna namjena sirene u saobraćaju.

Usput rečeno, tačan naziv je sirena, a ne “svirena” – ovaj naziv je nastao pogrešnim povezivanjem sa sličnom riječi, jer “svirena svira”, ali nemojmo biti nepismeni, riječ sirena je stranog porijekla i ne može se povezati sa domaćim glagolom “svirati”.

Upotreba zvučnog signala upozorenja je regulisana Zakonom o bezbjednosti saobraćaja kako slijedi:

Član 67.

(1) Vozač je dužan da upotrijebi zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju bezbjednost saobraćaja, a naročito:

1) na putu van naselja, radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obiđe, ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nezgode;

2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila;

3) na putu van naselja, prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je otežano mimoilaženje.

(2) Vozač je dužan da davanje zvučnog znaka upozorenja svede na neophodnu mjeru.

Kada nastupi mrak, umjesto sirene, nalaže se upotreba svjetala:

Član 68.

(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač, u pravilu, umjesto zvučnog znaka upozorenja, upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može da upotrijebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može da upotrijebi i danju, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu.

(3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje puta, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera.

Kazna za vozača koji kod davanja zvučnog signala postupi suprotno ovim odredbama je 30 KM.

Vladimir Grujić