Jedna od lampica koje često možemo vidjeti upaljene je lampica airbaga.

Kako se radi o žutoj lampici upozorenja, mnogi vozači je ignorišu, dok se drugi boje da bi moglo doći do aktivacije vazdušnih jastuka u vožnji i time ozbiljne opasnosti po vozača i putnike.

Vazdušni jastuk je jako važan bezbjedonosni uređaj koji može da spasi život, pa je svakako bitno da je ispravan.

Sada ćemo razmotriti kako ovaj sistem radi, zašto se lampica pali i šta raditi u slučaju da je ona upaljena duže vrijeme.

Princip rada airbag sistema

Uloga airbaga je da svojim djelovanjem uspori kretanje glave, vrata i grudnog koša, na način da se izbjegne kontakt ovih dijelova tijela i instrument table, volana ili vjetrobranskog stakla, a prvi evropski auto sa ovim sistemom je Mercedes S klasa iz 1981. godine.

Airbag sadrži malu količinu eksploziva (50-80 grama), koji se u slučaju udara aktivira pomoću električnog detonatora, a ovom reakcijom se dobija neotrovni gas, koji naduva jastuk.

Vazdušni jastuci se naglo naduvaju (brzinom i do 300 km/h u roku 0,04 sekunde!), kada senzori zabilježe usporavanje auta u određenim granicama (veće od onog koje se može postići kočenjem), a ispuštanje gasa iz jastuka počinje i prije trenutka kada glava dodirne jastuk, jer se tako sprečava trzaj glave unazad.

Airbag je sistem koji je predviđen za upotrebu u sinhronizaciji sa sigurnosnim pojasevima i kao samostalan je slabija zaštita od povreda, ali generalno smanjuje smrtnost za 24%, kada se koristi sa pojasom.

Aktivaciju air-baga prati i izbacivanje praha, koji služi za smanjenje trenja jastuka za vrijeme aktivacije, kako se ne bi pocijepao.

Šta raditi kada je upaljena lampica airbag?

Kako je čitav sistem uvezan električnim sistemom uz pomoć provodnika, kod svakog pokretanja automobila upravljački modul vrši provjeru ispravnosti.

Kako bi se smanjili troškovi popravke, airbag ne bi trebao da se aktivira ako npr. u slučaju udesa na suvozačevom sjedištu nema nikoga, pa gotovo svi automobili imaju senzor zauzetosti sjedišta i takođe senzor upotrebe sigurnosnog pojasa.

U slučaju da postoji prekid u električnom kolu, elektronika signalizira ovo uz pomoć signalne lampice.

Najčešći problemi zbog kojeg se pali lampica:

-Labav konektor ispod sjedišta – ovo se često dešava kod vađenja sjedišta zbog pranja ili kod automobila sa troje vrata, jer se sjedište stalno pomjera itd. Najčešće se relativno lako može riješiti lemljenjem ili boljim pritezanjem konektora.

-Korodirao upravljački modul – najčešće je smješten u podu automobila, pa se može pokvasiti. Zahtijeva vađenje modula i provjeru ispravnosti, čišćenje kontakata, a za ovo ćete morati posjetiti servis.

-Kvar zavojnice u volanu – kako je airbag montiran u centru volana, da bi se održao kontakt tu postoji kružni provodnik. Ovaj provodnik je povezan sa airbagom, sirenom, komandama za audio sistem, pa obično nijedna od ovih funkcija ne radi u slučaju da on gubi kontakt. Potrebna je zamjena ili popravka zavojnice.

-Kvar senzora – budući da automobili imaju bočne zavjese i jastuke u sjedištima, moguće je da je neki od senzora neispravan, pa je potrebno na dijagnostici provjeriti koji je problematičan.

lampica airbag

Pored navedenog, zna se desiti da se oštete kontakti unutar sjedišta (ako se često npr. oslanjate koljenom na sjedalnu površinu, da nešto dohvatite iz auta itd.), ili u slučaju da su bočni jastuci mijenjani, te da nisu kvalitetno spojeni, pa je potrebno kompletno rastavljanje sjedišta.

Sve pomenute probleme je jedino moguće riješiti uz pomoć dijagnostike, a jedan od uzroka može biti i slab napon akumulatora, pa i ovo svakako treba provjeriti.

Može li airbag da se otvori sam od sebe?

Mnogi se boje da bi airbag mogao sam da se otvori u toku vožnje, ali mogućnost da se ovo desi je jako mala.

Proizvođači u uputstvima često navode da je ovo moguće, ali ipak se više boje sudskih tužbi, pa su airbag sistemi prilično dobro zaštićeni od nepotrebne aktivacije.

lampica airbag

Da li će se airbag aktivirati u slučaju nezgode, ako lampica gori za vrijeme vožnje?

U zavisnosti od proizvođača i kvara koji se desio, postoji mogućnost da se airbag ne aktivira.

Radi se o tome da u slučaju da je neispravan bočni jastuk, to ne znači da elektronika neće aktivirati prednje jastuke u slučaju potrebe, ali kako je lampica jedna, a jastuka ima 6, 8 ili 12 plus instalacija, senzori, modul i kablovi – bez dijagnostike je teško znati koji dio je neispravan i da li će se airbag aktivirati.

Iz toga možemo zaključiti da problem ne biste trebali zanemarivati, pa je preporuka da ga što prije riješite.

Najčešće ove popravke nisu skupe, a mogu vam spasiti život u slučaju nesreće.

Vladimir Grujić