Postoji mnogo nejasnoća vezano za tzv. „veliki servis“, počevši od toga kada je vrijeme za njegovo provođenje, zašto toliko košta, šta se sve mijenja itd.

U oglasima se kao pozitivna karakteristika nekog polovnog automobila navodi da mu je nedavno zamijenjen zupčasti remen, a mnogi vozači zaziru od ovog troška i odlažu zamjenu.

Veliki servis uključuje zamjenu vitalnih dijelova motora, koji u slučaju otkaza mogu napraviti havariju, pa je jako bitna njihova pravovremena zamjena i preporuka je da se prilikom kupovine nekog polovnog primjerka uračuna i trošak velikog servisa, koji treba uraditi u što kraćem roku nakon kupovine.

U ovom tekstu ćemo razjasniti ulogu razvodnog sistema motora, uticaj na njegovu trajnost, kao i kako utvrditi da li je vrijeme za njegovu zamjenu.

Razvodni sistem motora

Sistem razvoda motora je sklop koji sinhronizuje rad glavnih pokretnih dijelova motora, spajajući rotaciju bregastog i koljenastog vratila tako da se usisni i izduvni ventili otvaraju i zatvaraju u tačno određenom trenutku svakog usisnog ili izduvnog takta, na način da se spriječi kontakt klipa i ventila.

Osnovu razvodnog mehanizma čine zupčasti remen ili lanac te njima pripadajući zatezači (španeri), a u novije vrijeme mehanizam obuhvata i pumpu rashladne tečnosti motora, te pumpu visokog pritiska kod dizela.

Kod nas se ova pumpa naziva i „vodena pumpa“, ali ipak je pravilnije reći pumpa rashladne tečnosti (jer je to ipak metalna pumpa, a ne „vodena“ ili “drvena”?).

Većina automobila na domaćim cestama je sa zupčastim remenom, pa ćemo se u ovom tekstu pozabaviti njime, a o lancu ćemo neki drugi put.

veliki servis

Zupčasti remen je nazubljen sa unutrašnje strane i izrađen je od specijalne gume (neopren) i armature od sintetičkih vlakana, uparuje se sa zupčastim remenicama, ima dobra mehanička svojstva, dinamičku otpornost i otpornost na trošenje, koju zadržava u širokom temperaturnom području.

Njegova prednost je tih rad, laganiji je, jednostavnija zamjena, ali i niža cijena u odnosu na pogon sa lancem.

Zatezanje remena vrše zatezači koji mogu biti fiksni, sa oprugom ili hidraulični, a u setu se mijenjaju tzv. rolnice ili roleri (ako postoje u sklopu), odnosno valjci koji usmjeravaju remen i služe kao oslonac za njegovo zatezanje.

Rok zamjene zupčastog remena

Trajnost zupčastog remena je određena preporukama proizvođača, koje se mogu naći u servisnoj knjižici svakog automobila, a raspon se kreće od oko 80.000 do 200.000 pređenih kilometara.

Takođe, remen vremenom gubi svoja svojstva bez obzira na pređenu kilometražu, pa se preporučuje zamjena svakih 4-5 godina, iako predviđena kilometraža nije postignuta.

Kod nas je ekonomska situacija takva, da se vozači trude da maksimalno snize troškove održavanja automobila, ali nekorektno urađena ili zakašnjela zamjena zupčastog remena može dovesti do kvarova koji mogu koštati pravo malo bogatstvo.

„Koliko još remen može preći?“

Ovo pitanje mehaničari često čuju, ali istina je da vam pošten majstor uvidom u stanje remena može reći definitivno kada je vrijeme za zamjenu, ali procjenu preostalog vijeka remena nije lako utvrditi i za nju garantovati.

Ako je remen pohaban, ispucao, zamašćen, sasvim sigurno ga treba odmah zamijeniti, ali ako on izgleda kao da je u solidnom stanju, to opet nije garancija da neće uskoro puknuti.

Remen u lošem stanju

U slučaju pucanja zupčastog remena dolazi do zaustavljanja bregastog vratila, određeni ventili ostaju u otvorenom položaju, ali koljenasto vratilo se nastavlja kretati zbog čega dolazi do sudara klipa i ventila.

U ovom slučaju najmanja šteta su pokrivljeni ventili, ali može doći do oštećenja klipa, cilindra, bregastog vratila i glave motora, a u slučaju da komadi metala završe u izduvnom sistemu, nastradaće i turbina, pa se popravka oštećenja nakon pucanja zupčastog remena sa pravom naziva i mini-generalka.

Nekada su postojali motori kod kojih nije moglo doći do ovakavog „sudara“, kao što su Opelovi ili Volvo motori iz osamdesetih godina, ali u današnje vrijeme motora takvih konstrukcija više nema na tržištu, pa su svi jednako osjetljivi na pucanje remena.

Kako se određuje radni vijek remena?

Kod proračuna mašinskih dijelova, za dimenzionisanje se uzima u obzir opterećenje i materijal od kojeg je neki dio izrađen.

Pored toga, uračunava se predviđeni rok trajanja i još neki faktori, ali posebno značajno pitanje je: “Kakve su posljedice ako ovaj dio otkaže?“, jer nije isti proračun za npr. krilo aviona i neki obični vijak koji drži ukrasnu lajsnu.

Da li biste vi ušli u lift čija je noseća sajla proračunata na „taman dovoljno“ ili je ipak bolje da je pojačana tako da izvršava svoju zadaću 20 godina?

Kada se zupčasti remen proračuna, njegov poprečni presjek se uvećava za tzv. „stepen sigurnosti“, kako bi pozdano izdržao sva predviđena opterećenja, pogotovo zato što su današnji dijelovi motora intenzivnije termički i mehanički napregnuti u odnosu na nekadašnje, jer motori razvijaju sve veću snagu.

Nijedan automobil nema iste uslove korištenja – jedan se vozi u Sibiru na niskim temperaturama, drugi u Africi, treći prelazi velike dnevne kilometraže, četvrti većinu vremena leži u garaži.

Neki automobili dođu u ruke oštrijih vozača, koji ih često brzo startuju i opterećuju, a drugi u toku radnog vijeka ne dožive toliki broj obrtaja, jedni su redovno održavani, drugi se zanemaruju itd., a za sve njih treba da važi univerzalni period zamjene.

Iz svega navedenog zaključujemo da proizvođači ovim periodom od 80, 120, 200.000 km „pokrivaju“ većinu mogućih scenarija u eksploataciji automobila, tako da do otkaza (pucanja remena) sigurno ne dođe, jer su posljedice skupi kvarovi.

Ako je predviđena kilometraža za zamjenu 100.000 km, niko ne može da garantuje za uslove u kojima je vožen i da li će remen puknuti na 101.000 ili na 120.000 km, pa je pametnije zamjenu uraditi ranije.

To znači da čak i ako remen izgleda dobro, treba ga zamijeniti ako je postignut neki od uslova iz servisne knjižice automobila ili ako ste nedavno kupili polovan automobil, a ne znate kada je zadnja zamjena urađena.

Zamjena se podrazumijeva i u slučajevima kada je remen skidan zbog neke druge intervencije ili ako je došao u kontakt sa motornim uljem, jer zamašćen remen može da preskoči zub i opet dovede do kvara motora.

Pumpa rashladne tečnosti

Ova pumpa je „srce“ automobila, njena uloga je da omogući cirkulaciju rashladne tečnosti između motora i hladnjaka, a ako vam mehaničar predloži da je zamijenite u okviru velikog servisa, to nije zato što „hoće još para“.

Njen vijek trajanja je obično isti kao i zupčastog remena, a posljedice kvara su ozbiljne, imajući u vidu da u slučaju njenog otkaza dolazi do momentalnog pregrijavanja motora i havarije.

Ukoliko se pumpa ne promijeni odmah, a pokvari se ubrzo nakon zamjene zupčastog remena, mehaničar će morati ponovo da potroši gotovo jednako vrijeme kao za zamjenu čitavog kompleta, što dalje podiže troškove.

Simptomi kvara pumpe rashladne tečnosti su buka iz pumpe zbog potrošenih ležajeva, curenje antifriza itd.

Zatezači remena

Česta je praksa da se napravi zamjena remena, ali se zbog uštede njegovi zatezači ne promijene.

Remen će imati pravilnu funkciju samo ako je ispravno zategnut, pa zbog popuštanja zatezača dolazi do oscilacija remena, za koje nije predviđen, a takođe se mogu i zaglaviti, zbog čega se remen prekomjerno termički napreže i brže dolazi do njegovog pucanja.

Klinasti remen

Pored zupčastog, na motoru se može vidjeti i klinasti remen (tzv. PK remen, P-oznaka za metrički sistem, K-oznaka za automobilski remen, po standardu SAE), koji nema zupce, već je u obliku trake sa kanalima, a njegova uloga je da pogoni pomoćne agregate, kao što su pumpa servo uređaja, kompresor klime itd. zavisno od konstrukcione izvedbe motora.

PK remen (mikro remen, V-remen, kanalni remen) ima oznaku npr. 6PK1755, gdje broj 6 označava koliko ima kanala/žljebova, a brojčana oznaka dužinu u milimetrima.

Kako nije skup, preporučuje se i njegova zamjena u okviru velikog servisa, jer u slučaju da pukne ili spadne, može da se podvuče ispod zupčastog remena i napravi veliki kvar.

Postupak zamjene dijelova kod velikog servisa

Veliki servis se znatno razlikuje od obične zamjene ulja i ne proporučuje se da ga samostalno izvodite, ukoliko nemate potrebno iskustvo i alat.

Automehaničarske radionice imaju specijalne alate kojim „zaključavaju“ pokretne dijelove, kako bi se izvršila zamjena, jer i najmanja greška može poremetiti rad motora i eventualno dovesti do kapitalnog kvara.

Sam sklop remena je često nepristupačan i pristup mu je otežan, zbog čega je potrebna demontaža većeg broja drugih dijelova prednjeg kraja automobila.

Nakon što se svi dijelovi zamijene, potrebna je i kalibracija, kako bi se potvrdilo da motor radi pravilno, tako da broj radnih sati potrošen na veliki servis uopšte nije zanemariv, a obično za zamjenu treba 5-6 sati.

Kvalitet zamjenskih dijelova

Najčešće se vozači odlučuju za ugradnju zamjenskih dijelova, seta zupčastog remena pumpe i španera, a preporuka je da treba kupiti neku kvalitetniju marku, gdje je remen elastičan i mekan, te period sljedeće zamjene skratiti na 5.000-10.000 km u odnosu na fabričku preporuku.

Kao vid preventive, korisno je povremeno pregledati plastičnu zaštitu remena, jer u slučaju da je iskrivljena od visoke temperature ili mehanički deformisana, može doći do njenog kontakta sa remenom i time njegovog oštećenja.

Vladimir Grujić