Prilikom rada motora stvaraju se visoke temperature, pa je za optimalan rad motora potrebno hlađenje.

Sistem za hlađenje motora je jedan od najbitnijih elemenata automobila, budući da u slučaju njegovog kvara, može doći do pregrijavanja motora, što uzrokuje vrlo skupe popravke.

Nekada su motori imali vazdušno hlađenje, ali u današnje automobile se ugrađuju gotovo isključivo sistemi za hlađenje koji koriste vodu, odnosno antifriz.

Pogledajmo koji si su to glavni elementi sistema za hlađenje motora:

Hladnjak

Hladnjak motora se obično ugrađuje na mjesto gdje je najbolji protok vazduha, a to je prednji dio automobila, odmah iza maske. Antifriz stiže pomoću crijeva u gornju komoru hladnjaka, gdje se putem sitnih cijevi kanališe, a oko cijevi su postavljena aluminijumska „rebra“.

Budući da je vazduh hladniji od antifriza, toplota se predaje vazduhu, rashladna tečnost izlazi iz hladnjaka preko donje komore i vraća se u motor.

Pumpa

Uloga pumpe je da stvori dovoljan pritisak za kretanje antifriza – rashladne tečnosti između hladnjaka i motora. Pumpa može biti pogonjena motorom preko remena ili uz pomoć elektromotora. Obično vodena pumpa ima približan vijek trajanja kao zupčasti remen, pa se kod tzv. velikog servisa mijenja zajedno sa remenom.

Termostat

Termostat služi kao ventil koji pri određenoj temperaturi rashladne tečnosti, otvara protok antifriza iz zagrijanog motora ka hladnjaku i opet ga zatvara kada je tečnost dovoljno rashlađena.

Unutar termostata se nalazi mala komora sa voskom, koji se usljed zagrijavanja širi i pomjera ventil u otvoreni položaj, a nakon što temperatura tečnosti opadne, i vosak se skuplja i time se protok zatvara.

Ventilator

Kada se automobil ne kreće, nema dovoljno protoka vazduha oko hladnjaka, pa se on mora hladiti uz pomoć ventilatora. Oni se ugrađuju odmah uz hladnjak, a mogu biti pokretani elektromotorom ili direktno remenom sa motora.

Hladnjak kabine

Višak toplotne energije koja se dobija radom motora se koristi za zagrijavanje kabine u hladnim danima. Ovaj hladnjak je manjih dimenzija od hladnjaka motora i obično se ugrađuje blizu kabine.

Rashladna crijeva

Za kretanje rashladne tečnosti koristi se fleksibilna crijeva različitih prečnika, koja omogućavaju protok tečnosti, a istovremeno smanjuju vibracije između motora i drugih elemenata sistema.

Rezervoar

prelivna posudaJedna od posuda koju možemo vidjeti ispod poklopca motora je i rezervoar antifriza, a naziva se još i prelivna posuda. U toku rada motora, rashladna tečnost se zagrijava i širi, pa je zadatak ove posude da na sebe preuzme taj višak antifriza, a istovremeno omogući jednostavnu provjeru nivoa i dosipanje.

Zbog uloge koju ima, često se naziva i ekspanziona posuda.

Antifriz

antifrizAntifriz je jedini tečni element sistema za hlađenje motora, koji na sebe preuzima toplotu iz motora i predaje je okolnom vazduhu u hladnjaku. Takođe, kako mu i ime kaže, zadužen je da tokom zimskih mjeseci ne dođe za zaleđivanja sistema za hlađenje.

Glavni sastojak antifriza je etilen glikol, a često vozači pogrešno pretpostavljaju da veći udio antifriza u rashladnoj tečnosti znači bolje hlađenje motora. Etilen glikol ima jedva polovinu toplotnog kapaciteta destilovane vode, pa je zbog toga potrebno miješanje sa vodom kako bi se osiguralo hlađenje.

Takođe, čist etilen glikol ima tačku zamrzavanja od -12 °C, dok mješavina sa 60% etilen glikola i 40% vode ima tačku zamrzavanja od -45 °C.

Na tržištu se prodaju i gotove mješavine koje se odmah sipaju u sistem, bez potrebe za dodavanjem vode.

Pored navedenih, jedna od bitnih zadaća antifriza je da spriječi stvaranje naslaga u hladnjaku i motoru, jer je obična voda jako korozivna.

Budući da je jarke boje i slatkastog mirisa i ukusa, a izuzetno je otrovan, držite ga podalje od djece i kućnih ljubimaca i gledajte da što prije uklonite svaki trag curenja.

Najčešći kvarovi sistema za hlađenje su:

Curenje antifriza

U rashladnom sistemu postoji mnogo spojeva i to je razlog zašto dolazi do curenja. Vremenom crijeva gube fleksibilnost, hladnjak korodira, zaptivni elementi pumpe popuštaju, pa postoji mnogo razloga zašto dolazi do ispuštanja antifriza.

Curenje antifriza nije bezopasno, jer bez antifriza u sistemu može doći do pregrijavanja motora. Oštećeno crijevo se relativno lako može zamijeniti i samostalno, ali problemi sa pumpom ili hladnjakom ipak zahtijevaju rad mehaničara.

Kako biste locirali mjesto curenja, postavite karton ispod automobila tokom noći, a ujutro biste na osnovu fleke trebali imati jasniju sliku gdje se dešava ispuštanje antifriza. Provjerite spojeve crijeva i po potrebi dotegnite šelne kojima je crijevo spojeno na druge elemente sistema.

antifriz 2Ponekad se dešava da kamenčići sa ceste oštete aluminijumsko saće hladnjaka i tu se može vidjeti trag ispuštanja antifriza. Za popravku ovih oštećenja mogu se kupiti posebna sredstva pod nazivom „stop-leak“ na bazi finog metalnog praha i veziva, koja se dodaju u rashladnu tečnost.

Ova sredstva nude samo privremeno rješenje problema, a vremenom mogu začepiti neki drugi element sistema hlađenja motora.

Kada primjetite da sistem gubi antifriz, ali nema tragova curenja ispod automobila, to je znak da se rashladna tečnost zadržava unutar motora, obično zbog neispravnog dihtunga glave motora.

Ovaj problem ćete definitivno ustanoviti ako provjerite mjerač nivoa ulja u motoru, jer ako se na njemu mogu primjetiti bjeličasti tragovi emulzije, to je siguran znak da motor miješa ulje i antifriz.

motorno uljeKod pojedinih modela, npr. Mercedes E klasa W211, hladnjak ulja u automatskom mjenjaču i hladnjak antifriza imaju zajedničko kućište, pa u slučaju oštećenja hladnjaka dolazi do miješanja antifriza i ulja u mjenjaču, što se manifestuje trzanjem kod promjene brzina.

U slučaju da sistem gubi antifriz, a nema fleka ispod auta i ulje je uredno, provjerite tepih ispred vozača i suvozača. Kada se dogodi curenje hladnjaka kabine, ovaj problem se manifestuje na zidu između motornog prostora i kabine u vidu vlažnih tragova.

Kvar hladnjaka

Kako hladnjak koristi mješavinu antifriza i vode, vremenom se stvaraju naslage i korozija, koja može začepiti hladnjak. U tom slučaju rashladna tečnost ne može da cirkuliše pa dolazi do pregrijavanja motora. U zavisnosti od stepena zaprljanja moguće je i čišćenje, ali najčešće je to kratkoročno rješenje, pa je obično potrebna zamjena kompletnog hladnjaka.

Kvar vodene pumpe

Kod pumpe postoji više tačaka na kojima se može desiti kvar, a jedna od njih su okrugli dihtunzi, kod kojih se dešava da vremenom izgube sposobnost zaptivanja pa dolazi do curenja. Bitna stavka su i ležajevi, pa ako čujete zvuk zavijanja kod rada motora, moguće je da su ležajevi pumpe za vodu pri kraju radnog vijeka.

Kvar termostata

Kako termostat ima dva položaja, otvoren i zatvoren, u slučaju da ostane zaglavljen u nekom od njih to može imati negativne posljedice po motor.

Ukoliko ostane u zatvorenom položaju, nije moguć protok rashladne tečnosti do hladnjaka, zbog čega se dešava pregrijavanje motora.

Kada ostane u otvorenom položaju, antifriz stalno cirkuliše kroz hladnjak, što onemogućava postizanje radne temperature i time se uzrokuje povećano trošenje elemenata motora, povećana potrošnja goriva i manja snaga.

Star antifriz

Potrebna je periodična izmjena ili dopunjavanje sistema sa svježim antifrizom. Proizvođači imaju različite standarde kada je u pitanju rok zamjene antifriza, koji se kreće od 2 do 5 godina, pa za potpunu informaciju pogledajte uputstvo za svoj automobil.

Ukoliko je antifriz poprimio braon boju sa primjesama taloga, definitivno je vrijeme za njegovu zamjenu.

Više o klima-uređaju možete pogledati ovdje.

Vladimir Grujić