Vrijednost automobila je kod nas vrlo osjetljiva tema, jer u procesu kupoprodaje vozila kupci gledaju da prođu sa što nižom cijenom vozila, dok sa druge strane prodavci često traže nerealno visoke iznose, pa se postavlja pitanje kako utvrditi neku realnu cijenu određenog vozila.

Neko će reći: „Samo nađemo takav auto u oglasima“, ali cijene na oglasima nisu uvijek mjerodavne iz više razloga.

Prvo jer mogu da variraju u velikom rasponu, a drugo što kod nekih modela nije moguće takvo utvrđivanje vrijednosti, npr. jer se takav model kod nas ne prodaje u oglasima (npr. neki električni auto) ili je model izašao prije 6 mjeseci, pa polovnih primjeraka još nema na tržištu.

U sudskim procesima, kao i u drugim postupcima gdje je potrebno da se utvrdi vrijednost određenog vozila, njegovu procjenu vrše ovlaštena lica, odnosno sudski vještaci mašinske struke.

Sudski vještak daje procjenu vrijednosti na osnovu dostavljene dokumentacije i pregleda vozila, a iako ima pravo na svoje mišljenje, vještak ipak mora da se vodi standardizovanim pravilima struke i činjenicama, te svaki faktor koji utiče na vrijednost vozila mora da bude jasno definisan i opravdan.

Za procjenu vrijednosti se koriste tabele i faktori zasnovani na iskustvenim podacima, koji se nazivaju jedinstveni kriterijumi, uz korekciju za aktuelne uslove na tržištu.

Sada ćemo pogledati kako se procjena radi i koji faktori utiču na krajnji rezultat procjene, a pokazaćemo i na primjeru kako to sve izgleda u praksi.

Novonabavna vrijednost vozila

Kod svake procjene vozila, početna vrijednost od koje se počinje sa procjenom je novonabavna ili kataloška vrijednost vozila.

Za utvrđivanje novonabavne vrijednosti mogu se koristiti cjenovnici novih vozila koji se prodaju u tom trenutku, a ako se radi o vozilu koje se ne prodaje više kao novo, koriste se posebni katalozi cijena novih vozila (ove cijene su izvedene orijentacijske).

U BiH se najčešće koristi katalog cijena motornih vozila, koji svake godine izdaje Centar za motorna vozila Banja Luka, a on sadrži cijene preko 50.000 tipova i modela, od automobila, preko kamiona do građevinskih mašina.

Umanjenje cijene zbog starosti vozila – amortizacija na starost

Budući da vozilo vremenom gubi na vrijednosti, vještaci koriste posebne tabele na osnovu kojih se računa amortizacija, odnosno procenat za koji je vozilo izgubilo na vrijednosti u odnosu na novonabavnu vrijednost.

Starost vozila se računa od mjeseca proizvodnje do trenutka (mjeseca) procjene, a ako nije poznat mjesec proizvodnje računa se kao da je vozilo proizvedeno dana 01.07 u godini proizvodnje (npr. nekad treba vršiti procjenu vrijednosti vozila koje je staro 6 mjeseci itd).

Korekcija zbog više ili manje pređene kilometraže

U navedenim tabelama, povezane su vrijednosti starosti vozila sa pređenom kilometražom, a u slučaju da vozilo ima veću kilometražu od prosječne za taj tip vozila, vrijednost vozila se dodatno umanjuje, a ako ima manju kilometražu od predviđene, vrijednost vozila se povećava.

Za svakih 6.000 pređenih km korekcija je +/- 1%, a maksimalna vrijednost ove korekcije je 10%.

Korekcija amortizacije na osnovu dodatne opreme

Kako se cijene iz kataloga odnose na osnovne verzije automobila, cijena vozila sa posebnom opremom se dodatno uvećavaju, što uključuje metalik lak, kožna sjedišta, fabričke aluminijumske točkove itd.

Korekcija amortizacije na osnovu opšteg stanja

Naravno da vozilo kod kojeg nema oštećenja i mehaničkih kvarova više vrijedi od onog koje je u lošijem stanju, pa u slučaju da je na vozilu potrebno izvršiti obimnije radove, njegova vrijednost se umanuje.

Korekcija amortizacije na osnovu ponude i potražnje na tržištu

Zakon ponude i potražnje se odražava na vrijednost vozila, pa možemo reći da su vozila sa motorima veće zapremine manje tražena nego sa motorima do 2.000 kubika, manja vozila su jeftinija i traženija itd., pa se i na osnovu ovoga koriguje vrijednost vozila.

Primjer procjene vozila

Uzmimo za primjer vozilo Renault Laguna 1.5 dCi, sa pređenih 170.000 km i koje je u trenutku procjene staro 10 godina i 7 mjeseci, te koje ima oštećenja na polovini vanjskih panela.

Novonabavna vrijednost iznosi: 39.649,00 KM

Amortizacija na starost vozila prema tabeli je: 81,4%

Prosječna kilometraža za ovu starost je 180.000 km, a vozilo je prešlo 10.000 km manje od toga, pa ćemo korigovati amortizaciju za 1,67%.

Vozilo ima metalik lak, klima uređaj, elektronske podizače stakala itd. pa se na račun dodatne opreme vrijednost uvećava za 2%.

Renault Scenic 3

Vozilo ima znatna oštećenja koja treba sanirati, pa ćemo amortizaciju korigovati za 2%, kako bi se vozilo dovelo u ispravno stanje.

Vozila ovog tipa sa manjim dizel motorom su tražena i zbog toga amortizaciju umanjujemo za 5%.

Dakle, izračunali smo da je amortizacija na starost 81,4%, a zbog manje pređene kilometraže, dodatne opreme i veće potražnje ovu amortizaciju umanjujemo za 8,67% (1,67+2+5%), ali kako je vozilo oštećeno, dodajemo 2% na amortizaciju, što na kraju daje rezultat da je vozilo izgubilo 74,73% od novonabavne vrijednosti.

Kada pomnožimo ovaj procenat sa novonabavnom cijenom, dobijamo: 39.649 – 74,73% = 10.019 KM.

Dodatno se mogu uporediti cijene polovnih vozila sličnog godišta i stanja iz oglasa, kako bi se potvrdila tačnost računice, ali kao i svaka procjena, ona nosi određenu toleranciju, pa se gotovo redovno dešava da dva vještaka različito utvrde vrijednost vozila, jer se ostavlja prostor za ličnu stručnu interpretaciju faktora koji utiču na cijenu.

Kako se računa totalna šteta, možete pročitati ovdje.

Vladimir Grujić