Jedna od najvećih briga vozača je da im motor neće upaliti u toku hladnog zimskog jutra.

Problemi sa akumulatorima koji nastaju za vrijeme hladnih dana znaju biti neugodni i skupi, a da bi ih izbjegli, treba poštovati nekoliko pravila.

U ovom tekstu ćemo razmoriti princip rada akumulatora, kvarove i kako produžiti njegov radni vijek.

akumulator

Princip rada akumulatora

Kako mu i sam naziv govori, akumulator prikuplja, odnosno akumuliše električnu energiju za buduću upotrebu, u svrhu pokretanja motora, signalizacije, osvjetljenja i ostalih električnih sistema automobila.

Konstrukcija olovnih akumulatora (koji su i dalje najčešće u upotrebi) je prilično jednostavna i sastoji se od dvije elektrode i elektrolita.

Jedna elektroda je izrađena od olovnog dioksida ili sulfata (+), druga je od elementarnog olova ili legure olova (-) i potopljene su u elektrolit – smjesu sumporne kiseline i destilovane vode.

Ovakav jedan sklop se naziva ćelija akumulatora i ima nazivni napon 2.1 V, a njihovim spajanjem dobijamo akumulatore od 6V, 12V ili 24V.

akumulator

Kada se na napunjen akumulator priključe potrošači, dolazi do hemijske reakcije, gdje struja teče sa negativnih ploča kroz elektrolit do pozitivnih ploča, zatim do potrošača i nazad na negativne ploče – akumulator se prazni.

Hemijskom reakcijom na površini elektroda nastaje olovni sulfat, pri tome dolazi do vezanja sumporne kiseline sa pločama, a elektrolit se pretvara u vodu.

Kada se aktivna materija elektroda u potpunosti pretvori u olovni sulfat, akumulator je prazan.

Kada struja teče u suprotnom smjeru, akumulator se puni.

Vremenom se na elektrodama stvara kora olovnog sulfata i zbog toga se njegov kapacitet slabi.

Pored elektroda i elektrolita (kiseline), akumulator se sastoji od separatora ćelija, veza između ploča i plastičnog (polipropilen) kućišta.

Kapacitet akumulatora

Kapacitet akumulatora se mjeri u amper-časovima (Ah) i označava koliko dugo akumulator može da održi pražnjenje pri konstantnoj struji.

Primjer: akumulator koji daje struju od 5 ampera 20 sati, kapaciteta je 5 ampera x 20 sati = 100 Ah.

Mnogi vozači žele „jači“ akumulator, misleći da im to može pomoći u zimskim danima, pa kupuju akumulator većeg kapaciteta od propisanog, ali problem je što su obično alternatori podešeni na određeni kapacitet akumulatora i jednostavno ne mogu na napune model većeg kapaciteta.

Kapacitet u stvarnoj upotrebi značajno zavisi o urednosti režima pražnjenja i punjenja.

Audi Q5

Akumulator ne smije ostati bez elektrolita, olovni akumulator se ne smije prazniti ispod 10,5 V ili dugo stajati van automobila bez dopunjavanja i ne smije se podvrgnuti suviše jakim strujnim udarima.

Što se akumulator prazni ili puni jačom strujom, biće mu manji kapacitet (dakle kraće će održavati dovoljan napon).

Kapacitet akumulatora smanjuje se i kod niskih temperatura (na temperaturi od -10° C pada na ispod 60% u odnosu na temperaturu od 27°), zbog čega su češći problemi s akumulatorom na vozilima u zimskim mjesecima.

Održavanje akumulatora

Nekada je održavanje akumulatora zahtijevalo mnogo rada, ali sa napretkom tehnologije, sve je manje potrebe za intervencijama.

Postoji izreka da akumulatori ljeti stare, a zimi umiru.

Razlog je pomenuta konstrukcija, gdje prilikom visokih temperatura dolazi do isparavanja vode iz elektrolita, pa njegov nivo značajno opada, zbog čega akumulator ne može da ispunjava svoju funkciju.

Zbog ovoga, potrebno je povremeno odvrnuti čepove, provjeriti nivo elektrolita i  po potrebi dosuti destilovanu vodu u akumulator (jer kiselina ne isparava u tolikoj mjeri), tako da ploče budu potpuno pokrivene elektrolitom (nivo treba biti oko 10 mm iznad ploče).

Zimske gume

Ovu intervenciju je potrebno uraditi vrlo oprezno, kada je akumulator odspojen sa automobila i uz upotrebu zaštitnih rukavica i naočala, jer je kiselina iz akumulatora jako agresivna.

Noviji automobili imaju akumulatore tipa VRLA (Valve Regulated Lead Acid Battery) i oni ne zahtijevaju nikakvo održavanje.

Utopljavanje akumulatora

Mnogi vozači u cilju toplotne izolacije akumulatora i time čuvanja kapaciteta, oblažu akumulator aluminijumskim folijama, kartonima, krpama i slično.

Iako se mnogi kunu da ovo pomaže kod niskih temperatura, istina je da je to beskorisno, jer se akumulator ne može na taj način izolovati, budući da je temperatura akumulatora i okoline jednaka.

Kako sačuvati akumulator

Nekim vozačima akumulator potraje 2 godine, a nekima 5, a razlog je način upotrebe.

Često akumulator sam po sebi nije problem, nego kvar na instalacijama, alternatoru, kontaktima itd., dovodi do njegove postepene degradacije.

Potrebno je povremeno očistiti kleme akumulatora pomoću sitnog brusnog papira ili uz pomoć specijalnih sprejeva koje možete kupiti u prodavnicama auto-kozmetike.

Prije čišćenja bitno je da polove odspojite pravilnim redoslijedom, a to je da prvo skinete klemu sa negativnog, pa pozitivnog pola, a vraćate prvo pozitivnu, pa negativnu.

Čisti kontakti su glavni preduslov za pravilan rad akumulatora, pa svakako provjerite i spoj mase na karoseriju, te ih po potrebi podmažite specijalnom mašću i jako pritegnite.

Kod paljenja automobila u toku zime gledajte da ostali potrošači (svjetla, grijanje, radio, brisači) budu isključeni, jer se na taj način smanjuje naprezanje akumulatora.

Takođe, palite automobil sa pritisnutom papučicom kvačila, jer tako anlaser ima manji otpor.

Kratke vožnje su štetne, jer se akumulator ne može dovoljno napuniti, a rad u praznom hodu 10-15 minuta svakako nije dovoljan za pun kapacitet.

Potpuno pražnjenje akumulatora značajno skraćuje njegov radni vijek i treba ga maksimalno izbjegavati, pa zbog toga gledajte da dugo ne „verglate“ i pazite da ne ostavite uključena svjetla i druge potrošače.

Ukoliko je akumulator stariji od dvije godine, preporuka je da uradite preventivni pregled u servisu (npr. kod zamjene guma), gdje će se uz pomoć testnog uređaja utvrditi napon, struju i stanje elektrolita.

Ispravan akumulator ima napon 12,72 V, a smatra se duboko ispražnjenim kada ima ispod 10,5 V.

Ukoliko je napon već ispod 12,4 V, akumulatoru potrebno dopunjavanje, jer je tada kapacitet umanjen za 35%.

akumulator

Razlike u kvalitetu akumulatora

Akumulatori sa AGM (Absorbent Glass Mat) tehnologijom unutar ćelija imaju specijalni materijal sličan staklenoj vuni, u koji je upijen elektrolit, zbog čega su otporniji na niske temperature, vibracije, jaka opterećenja i imaju veću rezervu snage.

Pored toga, omogućavaju veći broj ciklusa punjenja i pražnjenja, a ne zahtijevaju održavanje, jer imaju posebne kanale kojima se voda vraća u akumulator nakon isparavanja.

Ovi akumulatori se koriste kod automobila sa start-stop sistemima, pogotovo kod dizel motora, jer grijači ovih motora rade još neko vrijeme nakon pokretanja, a kod pojedinih modela se aktiviraju već kod otvaranja vrata.

Na kraju napomena da akumulator ne treba mijenjati kada više „ne daje znakove života“, već kada mu je funkcija oslabljena, isto kao kada se mijenjaju gume, kočione pločice itd.

Više o start-stop sistemima, možete pročitati ovdje.

Vladimir Grujić