Na našim putevima se mogu vidjeti automobili koji su označeni velikim slovom „P“, koje označava početnika, odnosno osobu koja ima položen vozački ispit kraće od 2 godine.

Ova oznaka je zakonski regulisana, odnosno definisane su njene dimenzije i položaj na automobilu, ali problem predstavlja što je pravilnik koji reguliše ovu oznaku naknadno mijenjan, a mnogo mladih vozača ne zna za te izmjene.

U Bosni i Hercegovini od 31. marta 2018. godine, kako je na snagu stupio Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu (,,Službeni glasnik BiHˮ, broj 20/18), vozač početnik ispod tablice ,,Pˮ više nije dužan da ima upisan broj vozačke dozvole kao što je do tada bilo obavezno.

Šta kaže pravilnik?

Motorno vozilo kojim u saobraćaju upravlja lice koje je prvi put steklo vozačku dozvolu, u trajanju od dvije godine, mora biti označeno tablicom ,,Pˮ na propisan način.

Šta podrazumijeva oznaka ,,Pˮ?

Tablica je bijele boje i na njoj je crvenom bojom ispisano slovo ,,Pˮ.

Tablica treba da bude izrađena na magnetnoj podlozi.

Dimenzije tablice za motocikle po važećem pravilniku iznose 12 cm x 10 cm, dok dimenzije tablice za ostala motorna vozila iznose 16 cm x 16 cm.

Visina slova ,,Pˮ na tablici za motocikle iznosi 8 cm, a širina 4 cm, dok visina slova ,,Pˮ na tablici za ostala motorna vozila iznosi 12 cm, a širina iznosi 10 cm.

Širina linije kojom je ispisano slovo ,,Pˮ na tablici za motocikle iznosi 1,5 cm, a za ostala motorna vozila 2 cm.

Tablica na motocikle se postavlja na zadnjoj strani vozila neposredno iznad ili ispod registarske tablice, dok se tablica na ostala motorna vozila postavlja na zadnjoj strani vozila, i to tako da sredina tablice ne bude udaljena više od 40 cm od lijeve bočne ivice vozila, a visina tablice više od 1 m od ivice kolovoza.

Ako početnik upravlja u saobraćaju na putu vozilom koje vuče priključno vozilo, tablica se postavlja na zadnjoj strani priključnog vozila.

Jedan od razloga zašto na ulicama širom BiH i dalje možemo primijetiti vozače početnike koji ispod oznake „P“ imaju ispisan broj vozačke dozvole je taj što i dalje na polaganju testova za vozača motornog vozila u BiH imaju pitanje na tu temu i pogrešno su naučeni.

Pitanje je suvišno i treba ga izbaciti iz ispitnih pitanja za polaganje testova, jer trenutno po važećem pravilniku ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan.

Priredio: Srećko Kremenović