Čini se da od svih pravila u saobraćaju, vozači apsolutno poštuju samo neslužbeno pravilo da se mogu zaustaviti bilo gdje, ukoliko uključe sva 4 žmigavca.

Pojedini vozači se ponašaju kao da automobili imaju prekidač za prelazak u nematerijalno stanje, odnosno kada se uključe sva 4 pokazivača pravca, druga vozila mogu da prođu kroz njih.

O ovome se toliko ne piše, jer se smatra da su ovakvi prekršaji nebitni, pa je postala česta pojava da se auto parkira na trotoar uz uključena sva 4 žmigavca i ode u kratku kupovinu jer: „Stao sam na minut”.

O namjeni ovog prekidača u automobilu dovoljno govore i nazivi na stranim jezicima: “Hazard light” na engleskom ili “Warnlicht” na njemačkom što znači svjetlo za opasnost/upozorenje.

Nepropisna upotreba ovog signala može dovesti do opasnih situacija, a u najblažem slučaju do gužve, pa pogledajmo kada se po pravilu koriste sva 4 pokazivača pravca.

Upotreba pokazivača pravca propisana je članom 45. Zakona o bezbjednosti saobraćaja, pa je stavom 1. ovog člana definisano da vozač treba da uključi sva 4 pokazivača smjera u slučaju kada upozorava ostale učesnike u saobraćaju na neku opasnost.

Kao što možemo vidjeti, sve pokazivače pravca ćemo uključiti ako na putu naiđemo na saobraćajnu nezgodu, prepreku, odron, požar, poplavu i slično.

Na taj način drugi vozači mogu da blagovremeno uspore vozilo, obiđu prepreku ili izvrše neku drugu radnju kako bi zaštitili sebe i druge od opasnosti.

auto pozarZnači ako neko stane da kupi cigarete na kiosku, nema nikakve opasnosti na koju bi upozoravao ostale učesnike u saobraćaju, pa prema tome ne može da koristi sva 4 pokazivača pravca.

Sljedeći stav navodi da je vozač obavezan da uključi žmigavce ako je posljednji u koloni vozila, koja se zaustavila na putu izvan naselja, osim ako je kolona zaustavljena zbog postupanja po saobraćajnom znaku.

Ovo ima smisla pogotovo u slučaju kada se zbog saobraćajne nezgode, vremenskih neprilika ili drugih prepreka na putu formirala kolona, pa se boljom vidljivošću kraja kolone može izbjeći potencijalni lančani sudar.

Treći i posljednji stav navodi da je vozač dužan da uključi sve pokazivače pravca u slučaju kada obavlja radnje iz člana 36.

A koje su to radnje, član 36. kaže:

U motornom vozilu, osim bicikla sa motorom (moped), lakog motocikla, lakog tricikla i četvorocikla, motocikla, tricikla i četvorocikla, obavezno se nalazi prsluk sa retroreflektivnim karakteristikama, koji je vozač dužan nositi na sebi kada na putu obavlja neke radnje uz vozilo (mijenja gumu, obavlja manje popravke na vozilu, nalijeva gorivo i slično).

Ima smisla da, ako mijenjate gumu na automobilu u sred noći, obučete prsluk i upalite pokazivače smjera da bi bili vidljiviji.

Iz gore navedenog vidimo da se kod nas ovaj svjetlosni signal totalno pogrešno koristi. Problem nije što će vam policajac napisati kaznu, već što njegova pretjerana upotreba dovodi do toga da malo ko i obraća pažnju na isti.

Npr. vozite se i uočite auto sa upaljena sva 4 žmigavca. “Otišao je da tetki uzme lek”, pomislićete i krenuti da ga obilazite, i tada opalite karterom u komad stijene na putu. To je realna situacija o kojoj malo ko razmišlja.

Iz tog razloga je bitno da sva 4 žmigavca koristite samo u krajnjoj nuždi, a za sve ostale slučajeve zaustavljanja i parkiranja potražite najbliži parking.

Kako i gdje vas policija može zaustaviti pročitajte ovdje.

Vladimir Grujić