Svi moderni turbo-dizel motori se zasnivaju na common-rail sistemu, odnosno na motorima je ugrađen zajednički vod kojim se gorivo distribuiše do cilindara.Količinu i vrijeme ubrizgavanja goriva u cilindar određuje centralna upravljačka jedinica, koja upravlja radom svakog pojedinačnog injektora, a visoki pritisak u sistemu omogućava posebna pumpa za gorivo.Kako je o principu rada common rail sistema već pisano, u ovom tekstu ćemo se pozabaviti ključnim dijelom sistema, a to su brizgaljke, odnosno po njemačkom nazivu dizne, budući da se dosta vozača žali na probleme sa njima, a popravke su skupe.

Dizne – princip rada

Zbog sve većih ekoloških zahtjeva, kao i tržišne utakmice za sve većom snagom, dizel motori moraju da osiguraju potpuno sagorijevanje, odnosno da u toku rada omoguće što veću kontaktnu površinu goriva i vazduha, što znači da je zadatak dizni da rasprše gorivo u finu maglicu, koja se lakše miješa sa vazduhom.U svojoj osnovnoj funkciji dizne ili mlaznice su elektromagnetni ventili, koji propuštaju gorivo u komoru za sagorijevanje, a čiji rad reguliše motorna elektronika.Noviji common-rail sistemi umjesto elektromagneta koriste piezo-keramiku, koja svoj rad zasniva na karakteristici ovih kristala da se kod promjene napona deformišu, odnosno pretvaraju električnu energiju u mehaničku, pa se tako upravlja ubrizgavanjem goriva.Ovi injektori su tanji od elektromagnetnih i manje su osjetljivi na kvalitet goriva, a proizvode ga firme Delphi, Bosch, Siemens, Denso itd.Na presjeku možemo vidjeti da su glavni dijelovi dizne: kućište, opruge, zatvarač, odnosno „igla“, elektromagnet i vodovi goriva.Kada elektronika pošalje signal da se ubrizga određena količina goriva, elektromagnet (sivo sa tačkicama) povlači ventil (donja velika crvena strelica), javlja se razlika pritiska u vodovima goriva (narandžasta boja) i igla (žuto) se pomjeri unazad, usljed čega gorivo pod pritiskom izlazi kroz otvor i raspršuje se u vidu sitnih kapljica unutar komore.Ova operacija se odvija velikom brzinom, pa je kod novijih sistema moguće ubrizgavanje i 10 puta u toku jednog takta motora, veličina otvora dizne je samo 0,2 mm, a zahvaljujući pritisku od gotovo 3.000 bara, kapljice goriva postižu veličinu od svega 0,003 milimetra.Iz ovoga možemo zaključiti da se u proizvodnji dizni moraju koristiti vrhunski materijali i da je izrada vrlo precizna, pa cijena sistema za ubrizgavanje može dostići i 30% od cijene motora.

Dizne – simptomi kvarova

Kako su današnji motori konstruisani u prvom redu da ispunjavaju ekološke norme, utvrđivanje problema sa diznama može biti jako izazovno.Common-rail sistemi su podešeni tako da u slučaju da je jedna dizna neispravna, odnosno ako postoji odstupanje u količini i vremenu ubrizganog goriva, ostatak sistema prilagođava rad, tako da emisija izduvnih gasova ostane u određenim granicama.Iz ovog razloga je teško odrediti početak problema sa diznama, već se oni manifestuju kada je već potreban remont ili zamjena.Obično se prvi znakovi kvarova osjete kod otežanog paljenja, nepravilnog rada u leru, gubitka snage kod naglog ubrzavanja i povećane potrošnje goriva.Moguće je i povećanje nivoa ulja u karteru usljed curenja goriva u njega, kao i crni dim ili podrhtavanje motora.

Renault Scenic 3Zbog čega nastaju kvarovi dizni?

Kako se ovaj komplikovan sistem podmazuje isključivo gorivom, čak i najmanja odstupanja od Euro 5 kvaliteta goriva mogu napraviti probleme na ovako sofisticiranim uređajima.U slučaju da je gorivo zaprljano, dolazi do taloženja nečistoća unutar dovodnih kanala dizne, kao i sitnih otvora za atomizaciju goriva, zbog čega opada protok, pa elektronika mora da produži vrijeme ubrizgavanja.Ukoliko se u auto sipa lož ulje, koje sadrži 300 puta više sumpora od Euro 5 dizela, to dovodi do nakupljanja čađi na otvorima i time takođe slabljenja protoka goriva.Poseban problem je gorivo koje ne zadovoljava parametar mazivosti, pa u toku rada pumpe visokog pritiska, usljed trenja dolazi do habanja, stvaraju se sitni metalni opiljci koji začepe vodove ili otvore brizgaljki.Problemi sa sagorijevanjem koji potiču od dizni mogu napraviti i druge troškove, jer dovode do povećanog opterećenja dugih dijelova motora, anlasera, akumulatora, pogonski lanac se isteže, zbog čega može doći do njegovog pucanja, a takođe je na udaru i plivajući zamajac.Osim toga, zbog lošeg sagorijevanja trpe i sistemi za prečišćavanje izduvnih gasova, pa tako zbog veće količine čađi dolazi do zaprljanja EGR-a i začepljenja DPF-a.Kapitalni kvar motora je moguć kod kvara dizne iz koje curi gorivo, odnosno koja se zbog naslaga prljavštine ne može do kraja zatvoriti, kapljice goriva padaju na čelo klipa, usljed čega prilikom paljenja smješe u cilindru dolazi do velikog lokalnog termičkog naprezanja. Zbog ovoga se klip može istopiti ili puknuti (ovakav slučaj sam imao u toku svoje kratke karijere u autoservisu).Jedna od bitnih stvari za napomenuti je da se injektori mogu oštetiti i prilikom demontaže, jer nakon dugo godina „zapeknu“, pa je potrebna velika sila za njihovo vađenje, usljed čega može doći do oštećenja piezo elemenata, iako dizna na prvi pogled izgleda uredno.

Kako riješiti probleme sa diznama?

Ukoliko je vaš automobil prešao preko 200.000 kilometara, preporučljivo je da povremeno odradite i preventivnu dijagnostiku sistema za ubrizgavanje.Na ovaj način će se utvrditi da li postoji odstupanje od fabričkih vrijednosti, u smislu količine i vremena ubrizganog goriva, pa će troškovi eventualnog kvara biti niži.U slučaju da se utvrdi odstupanje, pristupa se demontaži i čišćenju dizni.Specijalizovani servisi imaju posebne ultrazvučne kadice, u kojima se dizne potapaju u sredstvo za čišćenje i pod dejstvom ultrazvučnih vibracija se razbijaju nečistoće, nakon čega se dizne dodatno izduvaju kompresorom.U slučaju kada su injektori značajno oštećeni, može se vršiti njihova reparacija, odnosno zamjena oštećenih dijelova, a kod najtežih slučajeva, jedino rješenje je zamjena.
U mnogim slučajevima vozači ne poštuju signalne lampice na instrument tabli i voze dok auto ne stane.
Tada nije moguće izvršiti etapnu popravku, nego se mora remontovati ili mijenjati kompletan sistem ubrizgavanja.Da biste spriječili probleme sa diznama i visoke troškove popravke, u prvom redu sipajte isključivo Euro 5 gorivo na provjerenim pumpama, redovno mijenjajte filter goriva i ne zanemarujte kontrolne lampice na tabli.Dosta mehaničara preporučuje dosipanje dvotaktola ili ulja ATF u gorivo kao preventivu, ali zašto to ne treba raditi, možete pročitati klikom ovdje.Vladimir Grujić