Točkovi, odnosno gume su jedini kontakt automobila sa podlogom, pa je bitno da taj kontakt bude pravilan.

Reglaža ili centriranje trapa (špura, optika) je postupak pomoću kojeg se geometrija ovjesa dovodi u korektan položaj, tako da točkovi budu normalni (okomiti) na podlogu i međusobno paralelni.

Prednosti ove procedure su bolje držanje pravca, stabilnije ponašanje u krivini, rasterećenje elemenata ovjesa, manje trošenje pneumatika i niža potrošnja goriva.

Obično se ljudi sjete ovoga kada je kasno, kada su gume već nepravilno potrošene – sa spoljne ili unutrašnje strane, a trošak centriranja trapa je mnogo manji od zamjene istrošenih guma.

U ovom tekstu ćemo se pozabaviti simptomima i uzrocima pomjerene geometrije trapa i postupkom podešavanja trapa na fabričke vrijednosti.

Simptomi pomjerene geometrije trapa

– automobil u toku vožnje ima tendenciju da vuče u jednu stranu

– u toku vožnje na pravcu volan ne stoji u centralnom položaju

– auto je u vožnji nestabilan ili se osjeća da se zadnji kraj automobila „zanosi“

– primjetno nejednako trošenje guma

– prilikom skretanja ili prelaska preko neravnina čuju se zvukovi iz trapa

Imajući u vidu slab kvalitet naših puteva, usljed udara u rupe i druge neravnine, neminovno dolazi do pomjeranja elemenata ovjesa, zbog čega se gubi pravilan kontakt sa putnom površinom.

Preporučljivo je da se centriranje trapa uradi dva puta godišnje ili na oko 5.000 km, kod sezonske promjene guma (jer gume nemaju isti profil) ili kod zamjene oštećenih dijelova vješanja (krajnice, spone, itd.).

Audi Q5

Uglovi trapa koji se podešavaju

Postoje tri osnovna ugla koji se podešavaju: nagib, zatur i raspon.

Nagib točka

Kada gledamo auto sa prednje strane, nagib je ugao koji zaklapa srednja linija točka i normala na horizontalnu podlogu.

Kod podešavanja, teži se da ovaj ugao bude 0 stepeni, odnosno da točkovi imaju potpuno okomit položaj na put.

nagib točka

Ako su točkovi nagnuti unutra ili ka spolja, dolazi do trošenja unutrašnjeg, odnosno vanjskog dijela gume, a ako su točkovi različitog nagiba na istoj osovini, može doći do zanošenja auta.

Zatur

Gledano sa strane vozila, zatur je ugao koji zaklapa osa amortizera i normala na horizontalnu podlogu.

Ako je osa okrenuta prema vozaču, onda je zatur pozitivan, a ako je okrenuta od vozača, zatur je negativan.

zatur točka

Ovaj ugao nema uticaj na trošenje guma, ali veliki pozitivni zatur može uzrokovati otežano upravljanje prilikom prelaska preko neravnina (upravljač će težiti da se “izbije“ vozaču iz ruku), a negativni ugao uzrokuje zanošenje vozila.

Najčešće je ovaj ugao pozitivan, a idealna vrijednost je obično 3-5 stepeni.

Raspon (trag)

Gledajući automobil odozgo, raspon (trag) je ugao koji stvaraju centralna uzdužna osa vozila i centralna uzdužna linija točka.

Raspon je pozitivan kada se ove dvije ose ukrštaju ispred vozila gledano u odnosu na pravac kretanja, a negativan kada se ove ose ukrštaju iza vozila.

raspon točka

Pored navedenih, postoje još neka podešavanja kao što su nagib osovinice rukavca, ugaoni raspon (zaokret) i pravac zadnje osovine (pojava koja se dešava kada su zadnji točkovi zakošeni, a posljedica toga je da će šasija biti zakošena u odnosu na pravac kretanja, poznata pod nazivom “pseći korak”).

Postupak centriranja trapa

Prva stvar koja se u servisu provjerava je stanje trapa – vješanje mora biti u potpuno ispravnom stanju, bez oštećenja, zazora, “lufta” i sl., a zatim se podešava pritisak guma na fabrički predviđene vrijednosti.

Što se tiče opreme za centriranje trapa, u upotrebi su uređaji koji rade na principu infracrvenih zraka, lasera, a najnovija tehnologija su 3D kamere.

Auto se podigne na dizalicu, ispod prednjih točkova se postavljaju mjerne podloge, a zatim se na svaki točak montiraju posebni hvatači sa „metama“.

Volan se postavlja u centralni položaj i fiksira, a na kompjuteru se učitavaju fabričke vrijednosti uglova trapa za konkretni model.

Nakon toga se uz pomoć kamera vrši očitavanje stanje vrijednosti uglova, a onda se pristupa podešavanju uglova uz pomoć pritezanja vijaka na elementima ovjesa, dok uglovi ne budu u skladu sa fabričkim vrijednostima.

Kod nekih automobila nema mogućnosti za podešavanje geometrije zadnjih točkova, a ukoliko se podešava geometrija zadnjih točkova, ona se radi prvo, a zatim se geometrija prednjih točkova podešava u odnosu na uzdužnu osu vozila.

Postupak traje od 20-40 minuta, a košta oko 20-30 KM, u zavisnosti od broja točkova koji se podešavaju itd., a noviji uređaji imaju i ispis stanja geometrije trapa.

Reglaža trapa je bitan postupak kojim se preventivno smanjuje trošenje guma i dijelova ovjesa, a istovremeno povećava udobnost i sigurnost vožnje, te ga treba redovno provoditi.

Zahvaljujem se servisu Letić, Brčko na pomoći u realizaciji teksta.

Više o homokinetičkom zglobu, možete pročitati ovdje.

Vladimir Grujić